Prima
Trafikskola

Integritetspolicy

Prima Trafikskola möter de krav som ställs i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om dataskyddsförordningen här: http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/.

Prima Trafikskola samlar in och lagrar personuppgifter med “berättigat intresse” som rättslig grund. Det ligger i både företagets och kundernas intresse att dessa uppgifter sparas. Läs mer om varför vi sparar personuppgifter och hur vi använder dem under rubriken “Syfte”.

Hantering av personuppgifter

När du blir kund kan vi komma att spara de personuppgifter du lämnar. De uppgifterna kan vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress. Vi kan även komma att komplettera/uppdatera namn, adress, personnummer och telefonnummer i efterhand.

Prima Trafikskola sparar informationen så länge du är kund eller har någon annan interaktion med företaget, därefter i 3 år. Efter det avpersonifieras informationen, vilket betyder att alla personuppgifter raderas.

Prima Trafikskola samlar aldrig in följande känsliga personuppgifter: Religiös/filosofisk övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, sexualliv, nationalitet/etnicitet/ras, hälsa, biometrisk information eller genetiska uppgifter.

Prima Trafikskola lagrar informationen i avsedda system som skyddas av aktiva säkerhetsåtgärder (t.ex. brandväggar). Detta dokumenteras och kontrolleras löpande av företaget. Prima Trafikskola säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

“För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

”Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.”
 

Du kan alltid kontakta Prima Trafikskola för att få dina personuppgifter helt eller delvis raderade.

Syfte

Vi använder personuppgifterna till kunna kontakta våra kunder och utveckla Prima Trafikskolas webbsidor och andra tjänster, ge bra support till våra kunder samt kunna hålla kontakt med dem.

Kommunikation

När du är kund hos oss kan Prima Trafikskola komma att kontakta dig via telefon/sms eller e-post i servicesyfte. Om du inte vill bli kontaktad via dessa kanaler kan du kontakta oss så plockar vi bort dina kontaktuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, vill ändra eller radera dina uppgifter, eller framföra ett klagomål, kontakta oss på telefonnummer 011 – 16 73 11 eller info@primatrafikskola.se.

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så hjälper vi dig med ditt ärende

OBS!

Utbildningen utförs på Prima halkbana, Lindövägen 80.